Cumhuriyet Bayramı

cumhuriyet_bayrami_grsl 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 91. kuruluş yıldönümü bütün Türk Milletimize Kutlu Olsun

Herkesin hakkında sayfalarca yazilar yazdığı, nutuklar attığı Cumhuriyet ile ilgili aslında bizlerin çok da fazla şey söylemesine gerek yok.

Atatürk Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren bu mirası yaşatacak Türk Halkına yol haritasini cizmiş ve mesajlar vermişti.

 

” Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare, CUMHURİYET idaresidir.”

1924 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, s. 74)

Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz”.

1933 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 272)

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümününü kutlayacağımız 2023 senesinde Türkiye nerede olacak?

Türkiye’nin geleceği bizim varoluş savaşımızı nasıl kazandığımızı anlamamıza bağlıdır. Bizim doğudan batıya, Erzurum’dan Çanakkale’ye verdiğimiz milli mücadelede, canlarını bizim bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimize olan saygımıza bağlıdır. Türkiye’nin geleceği bizim Atatürk’ü gerçekten anlamamıza bağlıdır.

 

Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan  ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.

 Kemal Atatürk

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Kemal Atatürk

Cumhuriyerin 91. yılını kutlarken ihtiyaç duyduğumuz en büyük nokta Cumhuriyet’in ruhunda bir arada yaşayabilmektir.

 

“Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır”.

1927 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 435)

2023 yılında Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun 100. yılını kutlayabilmek, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ezberlemeye değil, gerçekten hissetmeye ve anlamaya bağlı…

 

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

 

Saygılarımızla,

İTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ – KANADA

Yönetim Kurulu

TAKİP EDİN